PRIVACY STATEMENT

MoTrade verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In deze privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

 • MoTrade gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 • MoTrade verwerkt uw persoonsgegevens voor het registeren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies). Verder gebruiken we uw persoonsgegevens voor het afhandelen van de order.

 • MoTrade verzamelt de volgende persoonsgegevens:

       NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
       telefoonnummer;
       geslacht;
       e-mailadres;

 • MoTrade gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Om uw persoonlijke gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past MoTrade passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding.

 • Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. MoTrade verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

 • Indien een datalek zich voordoet en gevolgen heeft voor betrokkenen wordt de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd en informeren wij u als betrokkene.

 • MoTrade bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

 • Uw rechten als betrokkene zijn:

       recht van informatie;
       recht op inzage;
       recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming;
       recht op dataportabiliteit;
       recht op vergetelheid;
       recht op beperking van de verwerking.
       
 • Voor het uitoefenen van (een van deze) rechten, kunt u een verzoek richten aan MoTrade. U kunt ook, als u het niet eens bent met een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 • Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. Via internet worden nooit uw persoonlijke gegevens opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft, zoals bij het aanvragen van informatie.

 • Wij maken op onze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Onze website functioneert het beste als u de cookies accepteert. U kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens uw eerste bezoek aan de website verschijnt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

 • Op de website van MoTrade kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij MoTrade behorende websites. MoTrade kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

 • Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op via motrade@kpnmail.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 augustus 2018. MoTrade behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.